POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades personals facilitades per l’usuari són incorporades a fitxers responsabilitat de BARCELONA EVENTS MUSICALS S.L. L’usuari, al facilitar les seves dades i acceptar el tractament de les mateixes per part de BARCELONA EVENTS MUSICALS S.L., accepta de forma expressa que dites dades siguin tractades d’acord amb la present política de privacitat. El consentiment de la persona interessada és la base legal per al tractament de les seves dades personals. En aquest sentit, BARCELONA EVENTS MUSICALS S.L. no permet el registre com a usuaris de persones menors de 14 anys. Les dades i informació de contacte del responsable del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari són les següents:

Identitat del responsable: BARCELONA EVENTS MUSICALS, S.L.
Adreça Postal: Carrer de Pujades número 77, 2n 7a, 08005 de Barcelona
Telèfon: 837073343
Adreça electrònica: festival@cruillabarcelona.com
Delegat de protecció de dades: festival@cruillabarcelona.com

El tractament de les dades personals és l’estrictament necessari per a les finalitats següents, i es durà a terme únicament per a les finalitats per a les quals es sol·liciten i s’autoritzen expressament per l’usuari: – Compra d’entrades: La finalitat del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari durant el procés de compra en línia d’entrades és proporcionar a l’usuari l’accés als continguts en línia del web, atendre les seves sol·licituds i gestionar el servei de compra d’entrades sol·licitat. – Enviament de newsletter i SMS: La finalitat del tractament de les dades personals facilitades per l’usuari és la gestió i enviament de comunicacions comercials sobre productes, activitats, promocions i serveis de BARCELONA EVENTS MUSICALS S.L. i altra informació relacionada amb el món musical. BARCELONA EVENTS MUSICALS S.L., amb les dades facilitades, realitzarà perfils específics d’usuaris (per gustos musicals, població, edat, número de vegades d’assistència al festival…) per tal de fer un seguiment de la relació de l’usuari amb el festival i optimitzar el contingut de les comunicacions, adaptant-les al perfil de cada usuari. L’usuari és responsable de l’exactitud, la veracitat i l’actualització de les dades facilitades, havent de ser aquestes dades pròpies, reals i exactes. Les dades facilitades s’entendran facilitades pel seu titular i l’usuari serà l’únic responsable de totes les dades facilitades així com de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar a qualsevol persona com a conseqüència de la facilitació de dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades, i/o relatives a una altra persona diferent de l’usuari. Les dades personals es podran comunicar a encarregats de tractament que ofereixin garanties suficients de compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. Així mateix, les dades personals es podran comunicar a tercers amb finalitats estadístiques. No es preveuen altres comunicacions de dades a altres tercers, llevat d’obligació legal. Les dades personals proporcionades seran conservades mentre no s’exerceixi el dret de supressió per part del titular de les mateixes. En tot cas, les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir BARCELONA EVENTS MUSICALS S.L. amb les seves obligacions legals corresponents. El titular de les dades personals té dret a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació de dades inexactes, o a sol·licitar la seva supressió. El titular també té dret a sol·licitar, en determinades circumstàncies, la portabilitat de les seves dades per a la transmissió a un altre responsable, a oposar-se al seu tractament o a sol·licitar la limitació del tractament, sense que l’exercici d’aquests drets afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ. Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, l’usuari pot dirigir la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça info@ressonspenedes.com, o per escrit al domicili social de BARCELONA EVENTS MUSICALS S.L. situat al carrer de Pujades, número 77, 2n 7a, 08005 de Barcelona. El titular de les dades personals també pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, com autoritat de control de protecció de dades.